เปลี่ยนขนาดตัวอักษรที่ contact list ใน msn ได้ไหมครับ แล้วทำยังไง

ใช้ Windows Live Messenger 2009 (14.0)