พอเน็ตตัดแล้วเราจะเข้าเน็ตใหม่ มันเข้าไม่ได้ พอดูที่ไฟตรง Internet มันดับสนิท ไม่กระพริบเลย
ต้องปิดสวิตแล้วเปิดใหม่ถึงจะใช้การได้ อาการแบบนี้มันผิดปกติไหมครับ