ขอวิธีปรับรอบพัดลม ASUS 4770 ใน CCC ที่ติดมากับไดร์เวอร์หน่อยครับ หรือมีวิธีอื่นไหมครับ