ตอนนี้หาลงได้แต่เก่ากว่านั้น

แต่อยากเล่นcivilization 2สมัยก่อน

จะต้องหา os9 ที่ไหนครับ ขอบคุณครับ