ขอความรู้ที่เกี่ยวกับRobocodeทีนะคับ

ขอให้ท่านผู้ที่รู้ โปรดให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนRobocodeอย่างถูกวิธี และการเขียนให้Robocodeเก่งๆจะต้องทำอย่างไรครับ