ทำไม เกม online ถึงใช้ CPU รัน100 %ละครับ จากหลายเกมที่เคยเล่น CPU รัน100% ตลอด สเป็กไม่สูง ผมเล่นเกม offline กินสเป็กเครื่องสูง ๆๆทั้งนั้น CPU ยังม่เห็นต้องรัน 100% เลย ตอนนี้ใช้ E4300 อยู่ครับ