เนื่องด้วยใช้ทำงานเขียนโปรแกรมเป็นหลักจึงมีความต้องการตามนี้

1. จอ 15 นิ้วขึ้นไป resolution ไม่ต้องมาก (ได้เห็นตัวอักษรชัดๆ)
2. แน่นอนว่าตอนนี้ต้อง cpu core i ครับ
3. การ์ดจอไม่ต้องแรงมากเพราะถ้าแรงเดี่ยวไม่เป็นอันทำงาน (เล่นแต่เกมส์)
4. ที่รองมือเวลาใช้นานๆไม่ร้อนมากครับ (เคยใช้เครื่องที่ทำงานที่รองมือร้อนมากจนไม่เป็นอันทำงาน)
5. และสุดท้าย งบ 40k ครับ