อยากทราบว่าตัวนี้น่าเล่นหรือเปล่าครับ แล้วเสียงมันประมาณแนวๆไหนครับ