คือก่อนหน้าเครื่องโดนไวรัสโทรจัน อาการคือ บางครั้งเปิดไดร์ ขึ้นมาไม่ได้

คือเปิด My computer เข้ามาได้ แต่พอจะเข้าไดร์ มันให้เลือกโปรแกรมที่จะเปิด

และเวลาออน MSN ได้แล้วจะขึ้น error ใ้หกด send กับ Don't Send

ถ้ากด Don't Sent โปรแกรม MSN ก็จะหลุด

ลองแก้ปัญหาด้วยการฟอร์แมตไดร์ C ปรากฎว่า

ใน หน้า จอฟ้า(หลังจากบูทเข้าแผ่น Win XP) ไดร์ C กลายเป็นไดร์ D (อันนี้ดูจากขนาดพื้นที่)

เลยต้องเลือกฟอร์แมตไดร์ D ซึ่งพอเสร็จเรียบร้อย ปรากฎว่าบูทเข้า Win XP เรียบร้อย

ไดร์ได้ทำการสลับกัน ไดร์ C ดันกลายเป็นไดร์ D และไม่มาสารถสลับกลับได้

และอาการ MSN ก็ยังเป็นเหมือนเดิม (ใช้เวอร์ชั่น 9)

ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นกับทั้งคอมที่บ้านและที่ ทำงาน(แต่คอมที่บ้านยังไม่ได้ฟอร์แมต)

ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขยังไงครับ รบกวน ด้วย