มีโปรแกรมอะไรไหมครับที่ช่วย Sync ไฟล์ต่างๆ โดยเฉพาะไฟล์รูประหว่างคอมหลายเครื่องได้

เช่นแบบว่าใช้ ใช้notebook save รูปไว้ แล้วพอเข้าdesktopอีกเครื่องsync ก็สามารถที่จะโหลดรูปนั้นเข้าเครื่องได้

หรือ ถ้าลบไฟล์จากเครื่องใดเครื่องหนึ่งแล้ว sync ไฟล์ที่ถูกลบในอีกเครื่องก็ถูกลบ

ขอบคุณครับ