mouse optical กับ mouse Laser ความแตกต่างเวลาใช้งานทั่วๆไป+เล่นเกมส์ไม่มาก และในราคาที่ไม่แพงนะครับ การใช้งานแตกตางกันหรือไม่ครับ คือผมเคยใช้แต่mouse optical ราคา ไม่เกิน300 และเห็นว่ามี mouse Laser ขายที่หน้าชื้อขาย ราคา 450 ก็สนใจ แต่ไม่ทราบว่าการใช้งานแตกต่างกันหรือไม่ครับ
ขอบคุณครับ