มันมีระบบป้องกันการเติมหมึกไหมครับ
ถ้าหมึกผมหมดเอาเข็มเจาะลงไปได้เลยใช่ไหมครับ