คือ วันหนึงผมเล่นอยุ่แล้ว มันมี เตรื่องหมายคถาขึ้นมา มันให้เราคลิกแล้ว ภาพจะสว่างขึ้นมาแบบ auto เลยครับ ดีมากๆเลยจิ้มตรงไหนภาพสว่างอย่างเนรยนเลยครับ แต่พอเข้า อีกทีมันหายไปแล้ว
ไม่รู้ว่าต้องใช้คำสั่งไหน หาจนปวดหัวแล้วครับ ผู้รู้ ช่วยทีครับ T___T