ฉาก ที่ มันให้ปลอมตัวเป็นองค์กรหนะครับ disguse to pixxelkafe agent pixxelcorp ผ่านไงเหรอครับ เข้า cafe แล้ว มันไม่เห็นจามีไรเลย