เวลาผมลงเกมส์ หรือโปรแกรม พอเข้าที่ตัว setup .exe มันจะลงไม่ได้ขึ้น bluescreen ทันที พอจะมีวิธีแก้ไหมครับ ขึ้นว่าอย่างนี้

Problem signature:
driver IRQL not less equal
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.0.6002.2.1.144.768.3
Locale ID: 1054

Additional information about the problem:
BCCode: d1
BCP1: 00000001
BCP2: 00000002
BCP3: 00000000
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6002
Service Pack: 1_144
Product: 768_1

Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\Mini051910-08.dmp
C:\Users\พีซี\AppData\Local\Temp\WER-45864-0.sysdata.xml
C:\Users\พีซี\AppData\Local\Temp\WERFC0A.tmp.version.txt

Read our privacy statement:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x04

จะขอขอบพระคุณมากๆเรยครับ