ผมใช้ windows vista ครับ

ถ้า install HD tune ใหม่ มันจะเจอ harddisk

แต่ถ้าปิดโปรแกรมไปแล้ว เปิดโปรแกรมใหม่ มันหา harddisk ไม่เจอ
เป็นเพราะอะไรครับ

ตอนนี้เวลาจะใช้ต้อง install ใหม่แล้วค่อยใช้ทุกที

ขอบคุณครับ