อยากได้รูปแผ่นปริ้นวงจรที่มีอยู่ในใน creative SBS2.1 370 จะเอามาทำเล่นๆ