ผมลองเสียบแฟกได้ไปสามอัน

แล้วมันขึ้นแค่อันเดียว

ไปเปิดใน Task manger

มันขึ้นครบ 3อันเลย

แต่เปิด my com มีแค่อันเดียว

เกิดไรขึ้น ช่วยหน่อย