ความรู้พิเศษ:เรื่อง virus Scan Create(Autoit v3)
---------------------------
มีไวรัสเทียมอยู่ตัวหนึ่งที่สามารถทำงานได้เสมือนจริงในการทดสอบครั้งนี้
ถ้าไม่ใช้โปรแกรมFiles Find.exe แสกนออก
จะทำให้เครื่องคอมพ์ Standby เองทุกๆ 1นาที
แต่ท่านสามารถหยุดการทำงานของไวรัสเทียมนี้ได้ที่ ไอคอนที่ปรากฏอยู่ที่ Taskbarล่างขวามือ แล้วทำการแสกน
และไวรัสเทียมจะเริ่มทำงานเองอีกครั้งเมื่อคุณ Rebootเครื่อง(ถ้ายังไม่แสกนออก)
-------------------------------------------
หมายเหตุ:อาจารย์ผู้สอนไม่มีเจตนาสร้างความวุ่นวายต่อผู้ใด
ถ้าท่านไม่ต้องการเรียนรู้ ก็ลบโปรแกรมทั้งหมดทิ้งได้เลย
-------------------------------------------
วิธีแก้ไข:ในกรณีย์ที่ท่าน Stop Virus Process ที่ Taskbarล่างขวามือไม่ทัน
จะทำให้เครื่องอยู่ในสถานะ Standbyแต่จะไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลของท่านในขณะนั้นแต่ประการใด
ให้ท่านกดที่ปุ่ม Powerหน้าเครื่องอีกครั้ง เพื่อยกเลิกการ Standbyแล้วทำการแสกนอีกครั้ง
-------------------------------------------------
ความพิเศษของโปรแกรม Files Find.exe สามารถกำจัดไวรัสได้หมดจด ทั่วทุกDirectoryที่สำคัญ
ถ้าแสกนเจอไวรัสในDirectoryใด Directoryหนึ่ง
ไวรัสในDirectoryอื่นๆที่สำคัญ ก็ถูกกำจัดตามไปด้วย
ยกเว้นไวรัสที่ถูก Hiddenไว้ ต้องทำการแสกนให้ถูกDirectory(Start/All Programs/Startup)
----------------------------------------------------------------------------
Download:Click here