หากข้าน้อย จะเปลี่ยนสายลำโพงท่านเทพทั้งหลายมีความเห็น
อย่างไรกันบ้างครับ(ไม่มีอะไรจะทำรึไงเราว่างจัดช่วงนี้)