มีข้อสงสัย ว่า ทำไมเวลารันบางโปรแกรม หรือรันเกมส์ win7 จะบอกว่า เกิดปัญหาเกี่ยวกับ framework 2.5XXXXX ผมละ งง ทั้งๆที่ ได้ลง ตัว 3.5 ไปแล้วแต่ทำไมมันถึงถามหา