เครื่องลงwin xp sp2 ไว้ครับ หาไดรเวอร์เองแต่ขากไดร์เวอร์ SM Bus controllers เพราะแผ่นที่ให้มันsupport win7 ครับ เวลาไรส์แผ่นมัน fail ตลอด ไม่รู้เป็นอะไรครับ แต่อ่านแผ่นได้ปกติ
มันเป็นเพราะอะไรรับ