มีโปรแกรมที่ทำให้สามารถปรับเกมที่บังคับเล่นfull screenให้เล่นเป็น window mode ได้มั่งไหมครับ