overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Results 1 to 10 of 10
 1. #1
  OverclockZone Member Tad's Avatar
  Join Date
  11 May 2009
  Location
  China Town , Bangkok

  Default ประชาสัมพันธ์ GRAFIX: Design Thailand

  โครงการบริการสาธารณะ “Grafix : Design Thailand”
  โดย สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGa)


  เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบอันก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศไทยมาตลอดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 จนถึงปัจจุบันส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมายและแพร่หลายไปทั่วทั้งต่อสังคมโดยรวมรวมและส่วนบุคคลโดยเฉพาะมีผู้ประกอบกิจการมากมายทั้งรายเล็กรายน้อยจนถึงรายใหญ่ที่ประสบปัญหาในการประกอบการของตนเอง ส่งให้เกิดผลกระทบตามมาอีกมากมายทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ

  สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทยเห็นว่าหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ จะมีคนจำนวนไม่น้อยที่จะต้องเริ่มต้นอาชีพของตัวเองหรือเริ่มกิจการใหม่อีกครั้ง อีกทั้งโครงการต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจะต้องกลับมาดำเนินการต่อไปอย่างยากลำบาก และคาดว่าจะมีโครงการและกิจกรรมสาธารณะเชิงสังคมเกิดขึ้นมาอีกมากมาย เพื่อสาธารณะประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว


  สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทยในฐานะองค์กรทางวิชาชีพได้พิจารณาถึงบทบาทและแนวทางการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูประเทศไทยให้กลับมาเป็นสังคมที่น่าอยู่และมีศักยภาพขึ้นมาอีกครั้ง โดยสมาคมฯ จะเป็นตัวกลางรวบรวมนักออกแบบเรขศิลป์ (graphic designer)ที่มีจิตอาสาจะช่วยเหลือและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ บริษัท ห้างร้าน และบุคคล ด้วยงานออกแบบเรขศิลป์ (graphic designer) ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “Grafix : Design Thailand”  โครงการ “Grafix : Design Thailand” คือสื่อกลางที่รวบรวมนักออกแบบเรขศิลป์อาสาไว้ให้บริการงานออกแบบเรขศิลป์ (graphic design)ให้กับผู้ประกอบการตั้งแต่รายย่อยจนถึงบริษัทห้างร้าน โครงการต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังรวมไปถึงโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อสาธารณะประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยผู้ประกอบกิจการที่มีความต้องการงานออกแบบเรขศิลป์ (graphic design)สามารถเข้าไปดูรายชื่อ, ข้อมูลติดต่อและตัวอย่างผลงาน (portfolio) ของนักออกแบบอาสามัครทั้งที่เป็นบริษัทและบุคคลได้ที่ www.thaiga.or.th/grafix (สามารถใช้ได้ในวันที่ 1 มิ.ย. 2553)

  ข้อชี้แจงสำหรับนักออกแบบ/บริษัท เรขศิลป์ ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

  1. นักออกแบบเรขศิลป์ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสามารถส่งรายละเอียดมาได้ทางอีเมล์ grafix@thaiga.or.thโดยระบุรายละเอียดของท่านดังนี้
  1.1. ชื่อ-นามสกุล หรือชื่อบริษัท
  1.2. เบอร์โทรศัพท์
  1.3. อีเมล์
  1.4. เว็บไซต์หรือเว็บบล็อก (ที่สามารถเข้าไปชมผลงานได้)
  1.5. ภาพ profile สำหรับลงในเว็บขนาด 48x48 pixels

  2. เมื่อได้รับการติดต่อจากผู้ขอรับบริการ จะต้องขอหลักฐานเบื้องต้นที่ชี้แจงผลกระทบที่ท่านได้รับอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมาจากผู้ที่ติดต่อเข้ามา หลักฐานดังกล่าวไม่จำกัดรูปแบบ ทั้งนี้เป็นไปเพื่อความมั่นใจของท่านในการดำเนินงานออกแบบเท่านั้น

  3. ควรพิจารณาขอบเขตและรายละเอียดก่อนจะรับงานมาดำเนินการ ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ใคร่ขอความร่วมมือในการงดเว้นค่าบริการทางวิชาชีพหรือถ้าจำเป็นขอให้คิดค่าบริการในอัตราต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้

  4. ควรมีเอกสารสรุปขอบเขต ปริมาณงาน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงานให้ชัดเจนกับผู้ติดต่อขอรับบริการเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของทั้งสองฝ่าย

  5. โครงการนี้เกิดขึ้นด้วยเจตจำนงที่เป็นจิตสาธารณะท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่เสียหาย มีวัตถุประสงค์ให้นักออกแบบเรขศิลป์ได้มีโอกาสใช้ศักยภาพทางวิชาชีพของตนช่วยเหลือสังคมตามกำลังของแต่ละคน จึงใคร่ขอชี้แจงไว้ ณ โอกาสนี้ว่า นักออกแบบอาสามัครแต่ละคน แต่ละบริษัทฯ ไม่ควรปฏิเสธงานด้วยเหตุผลเรื่องความน่าสนใจหรือความท้าทายทางความคิดสร้างสรรค์ หากท่านพิจารณาแล้วว่างานที่ติดต่อเข้ามาอยู่ในวิสัยที่สามารถดำเนินการได้ ใคร่ขอให้รับดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาว่ามีผู้ติดต่อเข้ามาแต่ถูกปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผล อย่างไรก็ตาม นักออกแบบท่านใดเมื่อเกิดความขัดข้องในการดำเนินการประการใด สามารถติดต่อตัวแทนสมาคมฯ ได้ที่อีเมล์ grafix@thaiga.or.th

  ข้อชี้แจงสำหรับผู้ประกอบกิจการ


  1. ผู้ประกอบกิจการที่มีความประสงค์ที่จะรับบริการงานออกแบบในเงื่อนไขที่กล่าวมา สามารถติดต่อโดยตรงกับนักออกแบบหรือบริษัทออกแบบที่มีรายชื่ออยู่ในหน้าเว็บไซต์ โดยท่านจะต้องเตรียมหลักฐานเบื้องต้นที่ชี้แจงผลกระทบที่ท่านได้รับอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมาต่อนักออกแบบที่ท่านติดต่อได้โดยตรง (เช่น ภาพถ่าย หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ ฯลฯ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากนักออกแบบที่ท่านติดต่อได้เช่นกัน)


  2. การให้บริการของนักออกแบบเรขศิลป์ในโครงการนี้ จะมีทั้งอาสาสมัครที่จะให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการออกแบบและการคิดค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการ อาทิ สถานะความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการ, ขอบเขตและปริมาณของงาน และ ความพร้อมของนักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการ (ทั้งนี้นักออกแบบบางคนหรือบริษัทออกแบบแบ่งแห่งก็ตกอยู่ในสภาพผู้ได้รับผลกระทบเช่นกัน) เป็นต้น


  3. เนื่องจากปฏิเสธไม่ได้ว่าการให้บริการงานออกแบบนั้นเกี่ยวข้องกับความพึงในส่วนบุคคลอยู่ด้วย ผู้ขอรับบริการควรพิจารณาเลือกนักออกแบบที่มีแนวทางการออกแบบที่สอดคล้องกับความต้องการจากเว็บไซต์ของนักออกแบบที่มีลิงค์อยู่ในเว็บไซต์ www.thaiga.or.th/grafix
  (สามารถใช้ได้ในวันที่ 1 มิ.ย. 2553)

  4. ควรมีเอกสารสรุปขอบเขต ปริมาณงาน ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงานให้ชัดเจนกับนักออกแบบที่ท่านติดต่อเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของทั้งสองฝ่าย


  5. โครงการนี้เกิดขึ้นด้วยเจตจำนงที่เป็นจิตสาธารณะท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่เสียหาย มีวัตถุประสงค์ให้นักออกแบบเรขศิลป์ได้มีโอกาสใช้ศักยภาพทางวิชาชีพของตนช่วยเหลือสังคมตามกำลังของแต่ละคน จึงใคร่ขอชี้แจงไว้ ณ โอกาสนี้ว่า นักออกแบบอาสามัครแต่ละคน แต่ละบริษัทฯ ย่อมจะมีความสอดคล้องต่อความต้องการของท่านแตกต่างกันออกไป ดังนั้นเมื่อเกิดความขัดข้องในการดำเนินการประการใด สามารถติดต่อตัวแทนสมาคมฯ ได้ที่อีเมล์ grafix@thaiga.or.th


  6. ระยะเวลาการติดต่อขอรับบริการ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 สิงหาคม 2553
  7. สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ได้สรุปความหมายของคำว่า “การออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design)” ไว้ในระเบียบวาระของสมาคมฯ ปี พ.ศ. 2553 ไว้ดังนี้ “กระบวนการสร้างสรรค์ หรือการออกแบบเพื่อใช้ในการสื่อสาร อันเกิดจากการผสมผสานของ แนวความคิด ศิลปะ เทคโนโลยี หรือข้อมูล ผ่านทางสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยมีองค์ประกอบที่ใช้ในการทำงานอันประกอบด้วยภาพ และหรือ ตัวอักษร เป็นสำคัญ ผู้ออกแบบอาศัยทักษะ ทฤษฎี หลักการ หรือ กระบวนการคิด มาช่วยในการแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูล หรือในการรับรู้”ซึ่งอาจจำแนกออกเป็นแขนงต่างๆได้ 12 แขนงดังนี้
  • สิ่งพิมพ์ทั่วไป (Print) เช่น ปฏิทิน โปสเตอร์ แผ่นพับ การ์ด แค็ตตาล็อก ไดเร็กเมล์ โฆษณา ในสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
  • หนังสือ (Book) เช่น รายงานประจำปี หนังสือเฉพาะกิจ พ็อกเก็ตบุ๊คส์ เป็นต้น
  • นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ (Editorial Design)
  • กราฟิกบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Graphic on Product and Packaging)
  • งานออกแบบที่เกี่ยวกับตัวอักษร (Typographic Design & Lettering, Type Design) การจัดวางตัวอักษร การใช้ตัวอักษรในงานออกแบบ การออกแบบอักษรประดิษฐ์ รวมถึงการออกแบบชุดตัวพิมพ์
  • ตราสัญลักษณ์ โลโก้ และเครื่องหมาย (Trademark, Logo, Symbol, and Iconography)
  • การออกแบบอัตลักษณ์ (Identity Design) งานออกแบบกราฟิกที่เกี่ยวกับระบบในการบริหารจัดการ การควบคุม ส่วนประกอบต่างๆ ในงานออกแบบ เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ และหรือ ภาพลักษณ์ ให้เป็นเอกภาพ
  • เรขศิลป์เพื่อสภาพแวดล้อม (Environmental Graphic) เช่น การออกแบบกราฟิกบนป้าย กราฟิกตกแต่งบนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งแบบถาวร และไม่ถาวร
  • การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (New Media & Interactive) เช่น เว็บไซต์ มัลติมีเดีย เป็นต้น
  • การออกแบบสื่อเคลื่อนไหว (Time-Based Media Graphics) ที่มีปัจจัยเรื่องของเวลา และการลำดับของภาพเคลื่อนไหว เช่น กราฟิกในรายการ โทรทัศน์ ในภาพยนตร์ หรือ ในการแสดง เป็นต้น
  • การออกแบบเชิงข้อมูล (Information Design) เช่น แผนที่ แผนผัง แผนภูมิภาพ เป็นต้น
  • การออกแบบกราฟิกสื่อผสมอื่นๆ (Mixed Media Graphic) เช่น Design Installation, Experimental Design เป็นต้น

 2. #2
  OverclockZone Member Tad's Avatar
  Join Date
  11 May 2009
  Location
  China Town , Bangkok

  Default

  The Voluntary GRAFIX Project by Thailand Graphic Designers Association

  Recent trauma situations that have occurred in Thailand since March 2010, have evolved tremendously damage socially and economically to the country as a whole, and especially to small, medium and large enterprises.

  Under these circumstances, ThaiGa realizes the hardship of those entrepreneurs on how to resume or revive their businesses.
  Bearing in mind that many voluntary projects will be established to provide care, assistance and advice. In this instance, ThaiGa as a professional association, has considered its responsibilities in restoring our country to its normality. Hence, ThaiGa sets up a project entitled “GRAFIX: Design Thailand” and acts as a center of voluntary Thai graphic designers, well-versed in their design fields, to assist, support and advise all needed parties, i.e. governmental departments, companies, SMEs or individuals. Those who wish to utilize expertise in preferred graphic design fields can visit our website: www.thaiga.or.th/grafix, to see names, contacts and their portfolios.


  Terms and conditions for graphic designers/design studios in GRAFIX Project:

  1. Those who wish to join the Voluntary GRAFIX Project, can register via e-mail grafix@thaiga.or.th by identifying the following details:
  Name and surname, or name of the company;
  Telephone number(s);
  E-mail;
  Website or web-bloc (with portfolio);
  Profile Image or studio's logo (48x48 pixels) for including in the GRAFIX website.

  2. When contacted for voluntary services, kindly request for preliminary evidence of loss/after-effect resulted from the trauma situation (any kind of evidence) so that particular graphic designer is confident, willing and happy to provide services.

  3. Careful consideration on scope and details of the work to be accomplished must be taken into account before acceptance to provide services.

  4. Written information on the scope, quantity, time-span and cost of the required work to be accomplished must be specified so that both parties clearly understand each other.

  5. This voluntary project “GRAFIX” is set-up during this critical situation of the country with the aim to provide opportunities to graphic designers to utilize their professional expertise to assist and uplift Thai society. Hence, voluntary graphic designer(s)/designing firms should not turn down the request(s) because of its own interest in the work or creative challenges. If services requested are within your capacity or ability, kindly accept. Please do not deny unreasonably. Nonetheless, if problems arise, kindly contact us at grafix@thaiga.or.th

  Terms and conditions in ascertaining design expertise

  1. Individuals, organizations, businessmen and project executors can contact directly the desired studio(s) or designer(s), but must present preliminary evidence of their loss/after-effect resulted from the trauma situations, i.e. pictures or ownership documents, etc. More details can be discussed with the desired designers.

  2. Services rendered by graphic designers under GRAFIX project are either freeof charge or with minimal charges depending on varied terms and conditions as well as taking into consideration the degree of loss and status of individuals; scope and quantity of work as well as readiness of the graphic designers listed in the Project, as some of designers or designing firms are also affected by these trauma situations.

  3. It is well aware that individual has its own design preference, hence graphic designers to be chosen from a link contained in www.thaiga.or.th/grafix should possess the same criteria or perception so as to avoid delay in providing design services.

  4. When contacting your desired graphic designers, written information on the scope, quantity, time-span and cost of the required work to be completed must be specified so that both parties clearly understand each other.

  5. This voluntary project “GRAFIX” is set-up during this critical situation of the country with the aim to provide opportunities to graphic designers to utilize their professional expertise to assist and uplift Thai society. They are willing to do their best in their own fields, so in case of problems on misunderstanding or miscommunication arise in the process, kindly contact our association at grafix@thaiga.or.th

  6. GRAFIX Voluntary Project will be executed from 1 June to 31 August 2010.

  7. ThaiGa has stated the definition of "Graphic Design" in our 2010 Board of Committee's Meeting as follows:
  "Graphic Design is a creative process that combines concept, art, technology and/or information to communicate ideas through variety of medias. Graphic Designers (i) work mainly with image and typography as tools to convey message to a particular audience; and (2) utilize artistic skill, logic, theory and/or intuition to assist effective problem solving in communication.

  The 12 categories of Graphic Design are:
  1. Print Design (such as Poster, calendar, leaflet, brochure, print advertising and catalog)
  2.Book Design (such as special book, annual report and pocket book,
  3.Editorial Design (such as magazine, newspaper, newsletter)
  4.Graphic on Product and Package
  5.Typographic Design (such as lettering design, typeface design and typesetting)
  6. Trademark, Logo, Symbol, and Iconography
  7.Identity Design
  8.Environmental Graphic (such as signage system, way-findings and exhibition graphic )
  9. New Media & Interactive(such as website and multi-media)
  10.Time-Based Media Graphics (such as motion graphic)
  11. Information Design(such as map and diagram)
  12.Mixed Media Graphic (such as Design Installation, Experimental Design)

 3. #3
  OverclockZone Member Tad's Avatar
  Join Date
  11 May 2009
  Location
  China Town , Bangkok

  Default

  ฝากประชาสัมพันธ์นะครับ เนื่องจากในบอร์ด Mac มีกราฟฟิคดีไซน์เนอร์อยู่จำนวนไม่น้อย
  ขออาสาสมัคร กราฟฟิคดีไซเนอร์ ใช้ความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ
  ช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่ได้ผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมา

  และขอความร่วมมือว่าไม่วิจารณ์เรื่องการเมืองในบอร์ดนี้ครับ

 4. #4
  OverclockZone Member Tad's Avatar
  Join Date
  11 May 2009
  Location
  China Town , Bangkok

  Default

  www.thaiga.or.th/grafix
  (สามารถใช้ได้ในวันที่ 1 มิ.ย. 2553)
  เป็นนักศึกษาก็ร่วมได้นะครับ งานนี้จะสำเร็จได้ ที่ขาดไม่ได้เลยคือนักศึกษาที่เป็นกำลังสมองของชาติ

 5. #5
  OverclockZone Member netsurfz's Avatar
  Join Date
  17 May 2009
  Location
  Bangkok

  Default

  ดัน

 6. #6
  OverclockZone Member
  Join Date
  29 Dec 2007

  Default

  ขอบคุณที่เก็บมาฝากคร๊าบบบบบ ^ ^

 7. #7
  OverclockZone Member Tad's Avatar
  Join Date
  11 May 2009
  Location
  China Town , Bangkok

  Default

  ติดตามข่าวสารและลายละเอียดต่างๆที่ Facebook : ThaiGa-Official Page ได้ครับ
  ตัวเวปไซท์Thaigaใกล้เปิดแล้ว

 8. #8
  OverclockZone Member Tad's Avatar
  Join Date
  11 May 2009
  Location
  China Town , Bangkok

  Default

  ศุกร์ที่ 18 มิ.ย. นี้ ขอเชิญพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ วัยรุ่น นิสิต นักศึกษา สื่อมวลชน รวมถึงนักออกแบบกราฟิกดีไซน์ทุกท่าน มาร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวของสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGa) ที่สยามเซ็นเตอร์ งานเริ่มตั้งแต่เวลา 4:00PM ATRIUM ZONE

  ไม่ต้องมีบัตรเชิญก็เข้าร่วมงานได้นะครับ มาทำความเข้าใจกันว่ากราฟฟิคดีไซน์มีบทบาทสำคัญอะไรต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม อย่างน้อยก็มาทำความรู้จักกราฟฟิคดีไซน์ทั้ง12แขนง มาพบปะผู้ร่วมวิชาชีพ มีเพื่อนชวนเพื่อนนะครับ

 9. #9
  OverclockZone Member Tad's Avatar
  Join Date
  11 May 2009
  Location
  China Town , Bangkok

  Default

  นักออกแบบกราฟฟิค ช่วยสมัครสมาชิกเวปไทยก้าด้วยครับ *สมัครฟรี *

  http://www.thaiga.or.th/membership_program.html


  ตอนนี้ต้องการจำนวนคน ที่เป็นนักออกแบบ โดยยึดตัวเลขจากเวปไทยก้า
  ถ้ามีจำนวนมากพอเราจะได้ไปขอยกเว้น ลดหย่อนภาษีให้กับบริษัทออกแบบที่เพิ่งเริ่มได้
  ไม่ถึงสามปี หรือไม่ก็ขอพื้นที่สำหรับทำ Graphic Design Museum
  หรือไม่ก็ทำโครงการแปลหนังสือเรียนออกแบบกราฟิกให้ครบร้อยเล่มในสามปี
  หรือจะเข้าไปเจรจาขอให้ทางบริษัทซอฟท์แวร์ร่วมกับธนาคารมาปล่อยกู้
  ให้นักออกแบบซื้อซอฟท์แวร์ในราคาพิเศษ หรือแม้แต่การจัด Graphic Design Symposium
  ระดับนานาชาติที่ไทย หรือ การจัดประกวดหรือนิทรรศการดีๆ
  ร่วมมือกันเพื่ออาชีพบักออกแบบกราฟฟิคให้ไปอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
  ต่อไปจะได้อยู่กันอย่างไม่ลำบาก
  ฝากบอกต่อเพื่อนๆนักออกแบบกราฟฟิคด้วยนะ ถ้าได้ภายในวันนี้ยิ่งดี

 10. #10
  OverclockZone Member Rabbit fire's Avatar
  Join Date
  28 Jul 2007
  Location
  EARTH

  Default

  น่าจะไปอยู่หมวด Advertisement ?


Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •