อยู่ดีๆเปิด มาเลนวิ่งออกและมีเสียงปี๊ด เหมือนปกติ แต่อยู่ๆเลนก็วิ่งกลับ แล้วก็วิ่งออกไปใหม่

อยู่แบบนี้ วนไปวนมา สรุปเสียใช่หรือเปล่าครับ fuji s2000hd