อุปกรณ์มาตรฐานใน Case CM Stacker 832 ที่ร้าน TKCom กับ Jedi มีอะไรบ้าง ครับ ทำไมไม่มีเหมือนในตรางเลย