เครื่องผม

Athlon x2 3800+ RAM DDR2/667 corsair VS 1 GB เมนบอร์ด asus M2N E-SLI

VGA GF 7300 GT DDR3 เพาเพอร์ อินาแม๊ก 460w full


overclock ไงดีคับ ใช้ ซิงค์เดิมๆ ของมันนะ แล้วมันปรับอย่าไงด้วย

ใช้ซิงค์เดิมจะดันสุดได้เท่าไรอ่าคับ