วันก่อนไเดินแถวไอ ที เจอตัวปลง HD แบบIDECและSATA ให้เป็น USBสามารถใชเป็น External ใด้
อยากทราบว่าใครเคยใช้บ้างครับ แล้วมีปัญหากับระบบหรือเปล่า(ราคาขายประมาณ300-500บาท)