ผม มี C420 ว่าจะใส่กับ m/B Asrock 775Twins-HDTV R2.0 ได้ป่าวคับ


..บ้างคนก่อบอกว่า ใส่ไม่ได้เพราะ..m/b รับที่ 1.9 ขึ้นไป บ้างคนก่อบอกว่าใส่ได้แต่ต้อง แฟตไบออส ก่อน

ถามผู้รู้ว่าใส่ได้จริงป่าวคับ...ถ้าใส่ไม่ได้เรา แฟตไบออส จะใส่ได้จริงหรอ....