ลองไปซื้อของใหม่มาใส่ก็ยังไม่หาย ใครทราบช่วยบอกวิธีแก้ไขให้หน่อยครับ จนปัญญาแล้ว