คือพอรันแล้วมันerrorอะครับ Assertion failed: m_hLib != NULL, file C:\Documents and settings\Administrator\My Documents\projects\Ai Suite\Ai Suite\CpuUsage.cpp, line 160 พอลองไปเช็คแล้วมันไม่มีตั้งแต่โฟลเดอร์ Administrator แล้วอะครับ เพราะตอนลงวินโดวส์มันให้ตั้งชื่อก็เลยเป็นชื่ออื่นแต่ทำไมมันยังหาที่นี่อยู่อะครับ หรือเกิดจากปัญหาอื่น