ถ้าเราเปิดเพลงในเครื่องเรา (เครื่องแม่) เราสามารถให้เสียงเพลงไปออกในเครื่องลูกๆ... ได้ไหมครับ แบบบังคับฟังกันไปเลย