รบกวนขอ driver หรือ link ที่มี driver ให้โหลดก้อได้คับ
คือ พยายาม search หาแล้วแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ

ขอบคุณคับ