เวลาเปิดเครื่องมามันขึ้นว่า
Windows cannot create a local profile and is logging you on with a temporary profile. This profile will be deleted when you log off. This may be caused by incorrect file system permissions or network problems.
อะครับ
แล้วก็เวลาผมsetอะไรไปก็ใช้ได้นะครับแต่เวลารีสตาทเครื่องมามันก็กลับไปเป็นอย่างเก่าอะครับ
แล้วก็ผมcreate shortcutบนdesktop แล้วรีสตาทมามันก็หายอะครับ