คืออยู่ดีๆ เครื่องมัน มันก็ไม่ Auto Run CD อะครับ ช่วยแนะนำวิธีแก้ให้ผมทีครับ (ใส่ CD เกม หรือ CD อื่นๆ มันก็ไม่ Auto run อะครับ)