อยากจะทราบว่าจะ OC Athlon 3000 บนบอร์ด M2NPV-VM ให้แรงๆ จะทำไงคับ แล้วลากไกลได้ถึงเท่าไหร่