ตามที่ว่านั้นหล่ะครับ ผมว่าจะลงกลัวว่าจะเล่นไม่ได้อยู่เกมเดียวนี้หล่ะครับ