ช่วยเทียบความคุ้มค่า และการเก็บรักษางานน่ะครับ หลายข้อหน่อยก้อดีครับ
ต้องทำรายงานส่งอาจารย์ ขอบคุณมากนะครับ