ถ้าส่ง ศูนย์ เค้าจะซ่อมได้ไหมครับ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ ใครพอทราบบ้างครับ