ผมเล่นถึง ภารกิจหนึ่ง มัมให้ไปคุยกับคนที่มีลักษลักษ์ $ อยู่บนหัวโดยการกด T แต่กดเท่าไรมัมก็บอกว่า Anoid Fail Zone ต้อนทำอย่างไรหรอครับ ( ภารกิจต้นๆเอนไม่มีอาวุลซักอัน )