ผมใช้โปรแกรม Core Temp
Tjunction: 85c
Core#0:40c
Core#1:34c
หมายความว่าอะไรคับ แล้วถือว่าปรกติหรือเปล่าครับ