สมมุติว่า คอมพิวเตอร์ที่มี AMD Opteron 2 ตัว Ram 4gb/1066 DDR2 HD2900xt crossfile กัน 2ตัว Hdd WD 10,000rpm มันจะมีคะแนนเทศที่เท่าไหร่น้อ เล่นเกมคงไม่กระตุก