คือว่าเคยลง NOD32 แล้ว uninstall ไปแล้ว ต่อมามาลงตัวใหม่นี้ มันเคยอย่างนี้ครับ
This product does not support upgrade from older versions of NOD32 and run the installer again