ผมอยากรู้ว่า Dark v.4 มันเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับอะไรและใช้ดีไหมครับ