ผมใช้ E6300+P5N32-E SLI Ram G.Skill NQ 1*2 ลากไงดีอะครับเพิ่งเปลี่นมาจาก DS3