แบบว่า ตอนที่ป๋มเช็คขนาดของไฟล์ตั้งหมดของ E: โดยเข้าไปใน E: แล้วลากไฟล์ทั้งหมดแล้วกด properties มันบอกว่าไฟล์ทั้งหมด 93.8GB(รวมไฟล์ที่ Hidden แล้วนะครับ) แต่พอออกมาที่ My Computer กดคลิ๊กขวาที่ E: แล้ว Properties มันบอกว่าไฟล์ทั้งหมด ทั้ง 98.7GBนะครับ
ใครรู้บ้างครับว่ามันเป็นเพราะอะไร หายไปทั้ง 5GB แนะ ช่วยหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ (ตั้ง Virtual Memory)ไว้ที่ C: ครับ