ไวรัส ACHI.DLLVBS_LILLER.EXE
เป็น TROJAN HORSE STARTPAGE.BRZ
***************************
เครื่องผมมี NOD32 ,AVG , ANTIVIR
***************************
ใช้โปรแกรมอะไรจัดการครับ
*********************
ขอบคุณครับ