สาย usb ต่อ HDD 3.5"ที่เป็นตัวต่อ จาก HDD ไปยัง คอม แบบที่ใช้ได้ทั้ง SATA และ ATA
มีปัญหา write fail แต่ทำการ format ใหม่ที่ เตรื่อง คอมก่อนถึงจะ หา เจอ ถ้าผมไปซื้อ แบบ ที่
เป็นกล่องเลย จะมีอาการ เหมือนกันหรือเปล่า หรือมีวิธีแก้ หรือเปล่า