คือว่าผม มี ไฟล์ วีดีโอ .avi อยู่ แล้ว ต้องการ ตัดบางส่วนทิ้งไป แล้ว ส่วนที่เหลืออยู่ ให้มันต่อกันไปเลย จะใช้โปรแกรมอะไรทำได้บ้างครับ และ ง่ายที่สุด

อีกอย่าง ผมใช้ โปรแกรม Smart movie อยู่ ใช้ตัด ได้อย่างเดียว แล้ว จะเอามาต่อๆ กันเป็นเรื่องทำโดยโปรแกรมไหนครับ .avi เหมือนกันนะครับ แนะนำ หน่อย น้า.....