coppermine มันvcore ประมาณ 1.7 อุณหภูมิประมาณ 51 องศา(เพราะซิ๊งมันเล็กกว่ารึเปล่าไม่รู้) sd 512 sound vga on
xp2200 มันvcore 1.6 อุณหภูมิ ประมาณ43องศา ddr1g สมมุติว่า sound vga on เหมือนกัน
อยากรู้ว่าเซ็ตใหนกินไฟเยอะกว่ากันครับ